Op teksten en beelden rust auteursrecht; deze zijn geheel door Wilgenrijk of in opdracht van Wilgenrijk met zorg geschreven en ontwikkeld. Ondanks dat, moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiend uit bijvoorbeeld een gewijzigde constructie, eisen van de overheid en/of nutsbedrijven, stedenbouwkundige verkaveling, welstandseisen, wijze van stedenbouwkundige verkaveling en bebouwing van omliggende kavels, et cetera.

Ook aan de teksten en afbeeldingen in deze brochure is deze grote aandacht besteed. Informatie die wordt gegeven over het gebied, de huizen en voorzieningen, zijn echter onder voorbehoud en vervangen nooit de (technische) contractstukken. Dit geldt ook voor genoemde prijzen. De opgenomen beelden en teksten dienen dus om u een eerste indruk te geven, hieraan kunt u geen rechten ontlenen.

een groene, waterrijke
en open buurt met dorpse sfeer