een groene, waterrijke
en open buurt met dorpse sfeer